USD/AZN
1.7
EUR/AZN
2.008
RUB/AZN
0.0228
TRY/AZN
0.2304
Bakı:
12°C
Turan Bank

Borrel aranı qarışdırmaqdan əl çəkmir


https://img.baki-baku.az/news/2023/09/photo_8461.jpg

Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda baş verən prosesləri, o cümlədən, ordumuzun keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərini məqsədli şəkildə yanlış təsvir edənlərdən biri də Avropa İttifaqının (Aİ) Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, eyni zamanda, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Cozef Borreldir. 

Qarabağla bağlı bəyanat verməyə vərdiş etmiş cənab Borrelə mövqeyinin yanlış olduğu, reallıqdan kənar danış­dığı, faktları təhrif etdiyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən dəfələrlə bildirilsə də, kor tutduğunu buraxmadı­ğı kimi, o da öz fikirlərinə düzəliş etmir.

Ali nümayəndə sentyabrın 21-də yeni bəyanatla çıxış edib. O, Aİ-nin “Azərbaycanın Qarabağın erməni əha­lisinə qarşı hərbi əməliyyatını” (?) pis­lədiyini bildirib. Bəyanatda deyilir: “Biz atəşkəs razılaşması ilə bağlı verilən açıqlamaları nəzərə almışıq. Hərbi əməliyyatların dərhal və tam dayandırıl­masını və atəşkəs rejiminə əməl olun­masını gözləyirik. Aİ Azərbaycanı Bey­nəlxalq Ədalət Məhkəməsinin 2023-cü il fevral və iyul aylarında çıxardığı qə­rarlara uyğun olaraq, ehtiyacı olan in­sanlara təcili və maneəsiz humanitar yardımın, o cümlədən, Laçın yolunun tam açılması vasitəsilə təmin etməyə çağırır. Humanitar təşkilatlar sərbəst fəaliyyət göstərə bilməlidirlər. Aİ və ona üzv ölkələr təcili humanitar yardım göstərməyə hazırdır. Aİ Bakını və Qa­rabağ ermənilərini təcili olaraq hərtərəfli və şəffaf dialoqa çağırır. Azərbaycan Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin, o cümlədən, qorxu və ayrı-seçkilik olmadan öz evlərində yaşa­maq hüquqlarının təmin edilməsinə ca­vabdehdir. Mülki əhalinin hərbi və ya di­gər vasitələrlə zorla köçürülməsi Aİ-ninsərt cavabı ilə qarşılanacaq”.

C.Borrel vəziyyətin pisləşəcəyi təq­dirdə Aİ-nin müvafiq tədbirlər görməyə hazır olduğunu da vurğulayıb. Sonda isə təşkilatın Azərbaycan və Ermənis­tanın suverenliyini və ərazi bütövlüyü­nü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyib. Amma burada da ayrı-seçkilik etməyi unutmayıb. Ölkəmizi 1991-ci ildə qə­bul edilmiş Alma-Ata Bəyannaməsinə əsasən, Ermənistanın ərazi bütövlüyü­nü tanınmasını bir daha təsdiq etməyə çağırıb. Aİ Ermənistanın demokratik yolla (?) seçilmiş hakimiyyətini dəstək­ləməyə davam etməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Avropa İttifaqının Ermənis­tandakı missiyasının (EUMA) Azərbay­canla beynəlxalq sərhədin Ermənistan tərəfində təhlükəsizlik vəziyyətinin mo­nitorinqini və hesabatını davam etdirə­cəyini qeyd edib. Sonda Aİ-nin sülh müqaviləsi bağlamaq üçün Ermənistan və Azərbaycanı bütün məsələlər üzrə danışıqları bərpa etməyə çağırıb.

Göründüyü kimi, bəyanat tamamilə radikal-revanşist ermənilərin mövqeyin­dən çıxış edərək yazılıb. Orada əksini tapan fikirlər, hətta, bu gün Ermənista­nın baş naziri tərəfində də səsləndiril­mir. Bu mənada, Borrel ermənilərdən daha çox canfəşanlıq edir.

Bu, danılmaz bir faktdır ki, Azərbay­can 24 saatdan az davam edən hərbi əməliyyatları Ermənistanın və qondar­ma rejimin davamlı təxribatçı hərəkət­lərinə cavab olaraq, həyata keçirməyə məcbur olub. Ümumiyyətlə, sülhpərvər ölkə olan, regionda əmin-amanlığı sə­mimi şəkildə istəyən Azərbaycan hərb yoluna hər zaman məcburiyyətdən əl atıb. Ölkəmiz torpaqlarının sülh yolu ilə azad olunacağına inamını itirənə­dək Ermənistanla danışıqlar apardı. İrəvanın mövqeyi üzündən danışıqlar prosesi tam iflasa uğradıqdan sonra 44 günlük Vətən müharibəsi başladı. Eləcə də Azərbaycan müharibədən sonrakı 3 ilə yaxın dövr ərzində erməni silahlı bir­ləşmələrinin Qarabağdan çıxarılmasına dair Ermənistanın üçtərəfli Bəyanatla üzərində götürdüyü öhdəliyini yerinə yetirməsini gözlədi. Ancaq bu öhdəlik yerinə yetirilmədi. Əksinə, biz Ermə­nistanın və qondarma rejimin yeni-yeni təxribatlarının şahidi olduq. Belə olan təqdirdə ölkəmiz məcbur qalaraq lokal xarakterli antiterror tədbirləri keçirdi. J.Borrelin bunu bildiyi halda başqa cür təqdim etməsi riyakarlıqdır.

Digər tərəfdən, Ermənistan baş na­ziri özü də sentyabrın 21-də Qarabağın mülki əhalisinə birbaşa təhlükənin ol­madığını bildirib.

***

Bəyanata Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin münasibəti də özünü çox gözlətməyib. Nazirlik qeyd edib ki, ali nümayəndə tərəfindən bölgədə baş verən son hadisələrlə bağlı verilən və regiondakı reallıqları qəsdən təhrif edən bəyanat tamamilə qeyri-adek­vatdır: “Avropa İttifaqının Azərbayca­nın suveren ərazilərinin 30 ilə yaxın davam edən işğalını, azərbaycanlıla­ra qarşı aparılan etnik təmizləmə si­yasətini və insanlıq əleyhinə cinayət­ləri qınamaqdan çəkinməsi ilə yanaşı, 2020-ci ildə baş vermiş müharibədən sonra ölkəmizə qarşı qərəzli yanaşma­nı təhdidlərlə bəyanatlar səviyyəsinə qaldırması, ölkəmizin bölgədə sülh və əmin-amanlığın bərqərar olması istiqamətində addımlarına heç vaxt dəstək göstərməməsi regionumuzun sabitliyinə hədədir. Azərbaycanın öz suveren ərazilərində yerləşən qey­ri-qanuni erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması istiqamətində legitim təd­birləri bu qanunsuz qüvvələrin növbə­ti təxribat və hücumlarının qarşısının alınmasına yönəlib. Ölkəmizin antiter­ror tədbirlərinin, guya, erməni sakin­lərə qarşı aparıldığına dair iddialarla bağlı isə qeyd etmək lazımdır ki, bu iddialar hətta Ermənistan baş nazirinin sentyabrın 21-də xalqa müraciətində də təkzib olunub”.

Bildirilib ki, sentyabrın 21-də Azər­baycanın mərkəzi hakimiyyətini təmsil edən şəxslərlə erməni əhalinin nü­mayəndələri arasında onların reinteq­rasiyası, infrastrukturun bərpası, ölkə Konstitusiyası və qanunvericiliyi əsa­sında fəaliyyətin təşkili ilə bağlı Yevlax­da aparılan konstruktiv müzakirələrə Aİ-nin açıq şəkildə etinasızlığı bir daha İttifaq daxilindəki müəyyən dairələrin dar siyasi məqsədlərini nümayiş etdi­rir: “Humanitar vəziyyət və yerli ermə­ni əhalinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı iddialara gəl­dikdə isə beynəlxalq tərəfdaşların da dəstəyi ilə Azərbaycanın 21 sentyabr görüşünün nəticələrinə uyğun olaraq, yerli erməni sakinlərin sosial və hu­manitar vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün lazımi yardım göstərəcəyini, ölkə­mizin bu istiqamətdə addımlarına mü­daxilənin hər hansı fayda və səmərə verməyəcəyini bildiririk. Azərbaycan Ermənistanla sülh gündəliyinə sadiqdir və qondarma rejimin, habelə qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinin qalıqlarının ərazilərimizdən çıxarılması tədbirləri­nin Ermənistanla sülh sazişinin bağ­lanmasına müsbət təsir göstərəcəyinə inanır”.

Onu da qeyd edək ki, C.Borrelin ölkəmizin Qarabağdakı lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə dair qərəzli an­ti-Azərbaycan bəyanatı Aİ-nin bütün ölkələrinin (27 ölkə) birgə bəyanatı ola­caqdı, lakin Macarıstan buna veto qo­yub. Bunu “X” platformasında (keçmiş “Twitter”) “Azad Avropa/Azadlıq Radi­osu”nun Avropa bölməsinin redaktoru Rikard Jozviak yazıb. O, bu barədə mə­lumatı ayrı-ayrı üç avropalı diplomatik mənbədən aldığını qeyd edib. Müəllifin sözlərinə görə, nəticədə Aİ-nin Xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nü­mayəndəsi öz adından bəyanat yaymaq məcburiyyətində qalıb. Beləliklə, Maca­rıstanın ədalətli və prinsipial mövqe­yi anti-Azərbaycan bəyannaməsinin Aİ-nin 27 ölkəsinin birgə sənədi kimi qə­bul edilməsinə mane olub. Zənnimizcə, bu cür ədalətli mövqelər C.Borrel kimi qərəzli insanlara dərs olmalıdır. Başa düşməlidirlər ki, bütün platformalarda haqqı müdafiə edənlər var. Müdrik ata­larımızın dediyi kimi, haqq nazilsə də, üzülməz.

Fərid ŞƏFİYEV, 
Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbəri

– Cozef Borrelin verdiyi bu bəyanata görə təəssüf edirəm. Avropa İttifaqı faktiki olaraq va­sitəçi rol oynamaqdansa, Ermə­nistanı birmənalı dəstəkləməyə başlayıb. Azərbaycan torpaqları otuz ilə yaxın işğal altında idi. Nə Azərbaycanla sərhədə monitoriq missiyası göndərilirdi, nə Ermə­nistana təzyiq göstərilirdi, nə də tutarlı bəyanat verilirdi. İndi Aİ Şurasının prezidenti Şarl Mişel müəyyən vasitəçi rol oynamağa çalışır, Jozef Borrel isə belə bir bəyanat verir. O, bununla, təbii ki, ilk növbədə, Aİ-nin maraqlarına zərbə vurur. Azərbaycan qarşı­ya qoyulan bütün hədəflərə nail oldu. Amma Aİ-nin nüfuzu və bu­rada hansısa vasitəçilik rolu bun­dan sonra şübhə altına alınır. Bu mənada, mənim Borrelin bəyana­tına münasibətim mənfidir.

Macarıstanın mövqeyinə gəldikdə isə bu, gözlənilən idi. Macarıstan Azərbaycanın müttə­fiqidir, biz Budapeştlə sıx əmək­daşlıq edirik. Bəzi ölkələr Aİ-də Fransanın və Almaniyanın dikta­turasını yaratmağa çalışırlar. Bu çərçivədə bir ölkə digər ölkəyə hansısa bəyanatın qəbul olunma­sı üçün təzyiq göstərməyə çalışır. Macarıstan çoxdandır ki, Aİ daxi­lində həm Brüsselin, həm də fərdi şəkildə bəzi ölkələrin bu diktatu­rasına qarşı çıxır.

Yeganə HACIYEVA,
politoloq

– Qeyd edim ki, Cozef Borrel, ümumilikdə, ötən ilin sentyabrın­dan başlayaraq, birtərəfli şəkildə Ermənistanın mövqeyini müdafiə edir. Bunu da Borrelin aid oldu­ğu fransız qrupunun fəaliyyəti, Fransanın təzyiqlərinin nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. Amma onun mövqeyi həm də beynəlxalq hüquqa ziddir. Aİ-nin ali nümayən­dəsinin beynəlxalq hüquqa zidd çıxışlarını eşitmək Avropa niza­mında daha ciddi narahatlıqların ola biləcəyinin anonsudur. BMT Baş katibi də bugünlərdə bildirdi ki, dünya təhlükəli mərhələyə qə­dəm qoyur. Bu mərhələdə möv­cud üsul-idarələrin qanunların əleyhinə, maraqların lehinə fəa­liyyəti dünyanın nizamının pozul­ması deməkdir. Bu mənada, Bor­relin anti-Azərbaycan mövqeyini onun həm də beynəlxalq hüquqa zidd mövqeyi kimi dəyərləndir­mək lazımdır.

Digər tərəfdən, Aİ-nin müəy­yən rəsmi şəxsləri Macarıstanın hər zaman beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən çıxış etmə­sinə görə, dəfələrlə Budapeştin veto hüququnun əlindən alın­ması təklifi ilə çıxış ediblər. Ma­carıstan bu cür mövqeyinə görə zaman-zaman təzyiqlərə məruz qalıb. Budapeşt bununla qeyd etdiyimiz kimi, ümumilikdə, bey­nəlxalq hüquqa uyğun mövqe nümayiş etdirmiş olub. Bu, həm də Budapeştin təhlükəsizliyə, Aİ-nin enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfədir. Nəhayət, Macarıstan Azərbaycana dost və qardaş ölkədir. Hər iki ölkə Türk Dövlət­ləri Təşkilatında təmsil olunur. Bu baxımdan, Budapeştin mövqeyi tam təbii qarşılanmalıdır.

Səxavət HƏMİD
Redaktorun seçimi

Respublikaçılar Co Baydenə qarşı
  • Daxili siyasət
  • 11:31 07.12.2023
Respublikaçılar Co Baydenə qarşı
Paşinyanın uğursuz müttəfiq axtarışları
  • Daxili siyasət
  • 11:02 07.12.2023
Paşinyanın uğursuz müttəfiq axtarışları
Olmasın Marqarita Simonyan, olsun Alen Simonyan
  • Daxili siyasət
  • 10:57 07.12.2023
Olmasın Marqarita Simonyan, olsun Alen Simonyan
Dünya savaşdan doymur
  • Daxili siyasət
  • 10:01 06.12.2023
Dünya savaşdan doymur

Səxavət HƏMİD