USD/AZN
1.7
EUR/AZN
2.008
RUB/AZN
0.0228
TRY/AZN
0.2304
Bakı:
12°C
Turan Bank

CNN-in Qarabağ separatçılarına dəstəyi: qlobal şantaj və “timsahın göz yaşları”

Telekanalın ermənipərəstliyi və jurnalistika prinsiplərinə aşkar sayğısızlıq


https://img.baki-baku.az/news/2023/09/photo_8116.jpg?v=MjAyMy0wOS0wOSAxMjo1NTozNQ==

BBC-nin ardınca CNN də ermənipərəstlik “marafonu”na qoşuldu. Deyəsən, bu iki məşhur media korporasiyasının başqa işi-gücü yoxdur. Bəlkə də yoxdur və bu səbəbdən dünya erməniliyinin mənfəəti naminə “fəaliyyət” göstərməyi özlərinə şərəf bilirlər. Başqa nə deyəsən, nə düşünəsən? 

Bəli, BBC kimi CNN də jurnalistika prinsiplərini ayaqaltı etdi. Bunu Qara­bağda saxta humanitar böhranla bağlı çağırışın ifadə olunduğu material ya­yımlayaraq edir. Sanki, birtərəfli təqdi­mat, gerçəkliyi nəzərə almamaq peşə meyarı imiş. Telekanal yanlış bilgilər ötürməklə, nəinki obyektivliyə xələl gətirir, eyni zamanda, separatizmi, bir növ, leqallaşdırır. Beləliklə, bütün dünya üçün son dərəcə qorxulu tendensiya­nın formalaşmasında vasitəyə çevrilir. Həqiqətən, ortada həm CNN, həm də BBC üçün təsvir edilməyəcək dərəcədə rəzil durum var. 

Birincisi, CNN hazırladığı materi­alda Azərbaycanın Laçın yolunu blo­kadaya aldığını bildirir. Bu, ağ yalan­dır. Erməni sakinlər yolda maneəsiz hərəkət azadlığına malikdirlər. Təbii ki, Azərbaycanın sərhəd nəzarətinin şərt­lərinə əməl etməklə. Hərəkətinə yol ve­rilməyən Ermənistanın “tır” realiti şou­suna cəlb olunmuş yük avtomobilləridir. Güman edirik ki, CNN məsələnin şou olduğunu bilməmiş deyil. Bilir, ancaq ermənipərəstlik mərəzi imkan vermir ki, həqiqətlərə işıq salsın.

İkincisi, Qarabağda ərzaq, dərman, yanacaq çatışmazlığı, elektrik enerjisinin vaxtaşırı kəsilməsi halları varsa və bunun yolverilməzliyindən söz açılarkən, insan amili üzərində dayanılırsa, nə üçün hə­min insana Azərbaycanın kömək göstər­mək niyyəti nəzərə alınmır? Hər halda, CNN separatçıların Ağdam–Xankəndi yolunu kəsmələrindən, ölkəmizin göndər­diyi humanitar yardımı əraziyə buraxma­malarından xəbərdar olmaya bilməz. Çox yaxşı məlumatlıdır, sadəcə olaraq, siyasi oyuna qoşulub. Media qurumunun rəh­bərliyinin gözünü jurnalistikaya xəyanətin qazandırdığı dividend tutub. Ondan həzz alır. 

Üçüncüsü, görəsən, CNN nəyə görə sosial şəbəkələrdə peyda olmuş, sepa­ratçıların ağzı ilə danışan və “türklərin verdiyi unu yemərik” deyən erməni qadını çəkib göstərmir. Göstərməz. Ona görə ki, həmin qadın reportajın müəyyənləşdirdi­yi “məqsədə” uyğun deyil. Axı, “məqsəd” birbaşa Azərbaycana yüklənmək, ondan antipod yaratmaqdır. Eynilə 44 günlük müharibənin ilk günlərindəki kimi. Həmin vaxt dünyada elə görüntü formalaşmışdı ki, sanki ölkəmiz işğalçıdır. O zaman iş­ğalçı idisə, indi də insanları ac qoyandır. Hər halda. məqsədin bu “təsəvvürü” aşı­lamaq olduğu gün kimi aydındır. 

Dördüncü məqam. Aclıqdan söz düşmüşkən, deyəsən CNN rəhbərliyinin ermənipərəst dairələrdən aldığı “haqq” o qədər böyük olub ki, telekanal saxta sentimentallığın dozasını, necə deyər­lər, kəllə-çarxa çıxarıb. Sən demə, Ani Kirakosyan adlı bir eməni xanım pis qidalanırmış və nəticədə hamiləliyinin ikinci ayında bətnindəki dölün inkişafı dayanıb. Bundan böyük həyasızlıq nü­mayişi ola bilməzdi ki, ona da CNN imza atdı. Deyəsən, telekanalın rəhbərliyinin məsələsi jurnalistikaya tüpürməkdən alı­nan həzdən də o tərəfə keçib. Görünür, burada nə isə başqa bir şey də var. “Əgər blokada olmasaydı, mən bu gün uşa­ğımla oynayardım”, – deyən qadın çox güman, heç hamilə də olmayıb. Yaxud erməni separatçılığından “hamilə qalıb” və indi CNN onun ölü “bic”inə “valideynlik etmək” yolu tutur.

Erməni avantürizminin “CNN nağılı”­nın növbəti qəhrəmanı Maks Mxitaryan adlı mağaza sahibidir. O, fəryad qopa­raraq dükanındakı boş vitrinləri göstərib deyir ki, ancaq bal, çörək və araq satır. Sir-sifətindən sərxoşa oxşayan bu məx­luq mağazasını bağladığını deyir. Yəqin, separatçılar Maksa dükanın CNN-in ma­terialını “dolğunlaşdırmaq” üçün lazım ol­duğunu deyiblər. O da əmrə müntəzirdir. Əlqərəz, ortada qurama mənzərənin ol­duğu aşkardır. Axı, Xankəndidəki boş vit­rinlər erməni avantürizminin “təbliğat ma­şınının”, belə demək mümkünsə, vacib inqridiyentləridir. Həmin vitrinlərin boşlu­ğuna inansaq, indi araq Maksın qəbrinin üstündə içilməli idi. Ancaq murdar sərxoş onu özü həm satır, həm də içir. Üstəlik, balla “zakuska” da edir. 

Beşinci məqam. CNN-in materialın­dakı daha bir qərəz Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin keçmiş baş prokuroru, argentinalı hüquq dələduzu Luis Moreno Okamponun hesabatına toxunmaqdır. Yeri gəlmişkən, iki gün əvvəl Okampo yenə də çərənləyib və bildirib ki, ABŞ Qarabağ ermənilərinin soyqırımını da­yandırmalıdır. Əvvəlki yazılarımızda bil­dirmişdik ki, o, həm qondarma hesaba­tı, həm də çıxışları ilə Birləşmiş Ştatları şantaj edir. Sanki elə görüntü yaradır ki, Vaşinqton Bakı qarşısında acizdir. 

Heç şübhəsiz, ABŞ-ı şantaj etmək erməni lobbi və diaspor təşkilatlarının “direktivlərindən” qaynaqlanmış “dəst-xətt”dir. Okampo “ampluasına” sadiqdir və yenə də Ağ Ev Administrasiyasına köklənərək elə görüntü formalaşdırır ki, guya, Birləşmiş Ştatlar erməni soyqı­rımının gerçəkləşməsinə göz yuman ölkədir. CNN-ə gəldikdə, telekanal qoca dələduzun iddialarını tirajlamaqla, özü­nün ermənipərəst mövqeyinə yeni rəng çalarları qatmaq yolunu tutur. Görəsən, “ermənilərə qarşı soyqırım törədildiyini düşünmək üçün ağlabatan əsaslar” han­sılardır? Nə Moreno, nə də CNN konkret deyil. Onların ağıllarına batan erməni avantürizminə “züy” tutmaqdır. 

Altıncısı, CNN Qarabağdakı sepa­ratçı rejimi “Artsax hakimiyyəti” adlandı­rır. Qondarma quruluşun nümayəndələ­rinin bölgədəki hazırkı durumla əlaqədar “rəylərinə”, “dəyərləndirmələrinə” yer verir. Onlar da bir ağızdan ağlaşma qu­rurlar ki, bəs, Bakı Qarabağ ermənilərinə qarşı soyqırımı həyata keçirməkdədir. Görəsən, CNN bilmir ki, fikirlərinə istinad etdikləri şəxslər kimlərdir? Bəlkə, teleka­nalın beynəlxalq hüquq prinsiplərindən də xəbəri yoxdur?.. Xəbəri yoxdur ki, hə­min hüquqa əsasən, Qarabağ Azərbay­can ərazisidir? Belədə gərək təəccüblən­məyək. Axı, BBC və CNN kimi nəhəng media korporasiyaları ədalətsizliklərə həqiqət, reallıq donu biçmək üzrə “peşə­kardırlar”. 

***

Yeddinci məqam. CNN özü də bi­lavasitə şantaja keçib. İzah edək necə? Okamponun hesabatına toxunmaq şan­tajın bir forması idisə, telekanalın mate­rialında yer alan digər xüsuslar nalayiq davranışın digər cəhətlərinin də işə sa­lındığından xəbər verir. 

Bəli, ermənipərəstlər CNN vasitəsilə dünyada söz sahibi olan qurumları göz­dən salmağa girişiblər. Diqqət yetirək, telekanalın materialında Miçiqan Uni­versitetinin politologiya üzrə professoru Ronald Saninin “fikirlərinə” yer verilib. Birləşmiş Ştatlardakı erməni lobbi və diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri ilə bir­başa əlaqəda olan bu “professor” tez-tez çərənləyərək, axırda belə qənaətə gə­lir ki, Azərbaycan Qarabağ ermənilərini “Artsax”dan qovmaq niyyətindədir. 

Ancaq təzad var. Özləri də müəyyən­ləşdirə bilmirlər ki, Azərbaycan qovmaq istəyir, yoxsa soyqırımı həyata keçirmək? O qədər yalanlar uydururlar ki, onları yı­ğıb-yığışdıra, bir-birilə əlaqələndirməyi bacarmırlar. Hə deyəsən, “professor” bir az “məntiq” tutub. O, iddia edir ki, Bakı xaricdə pis qarşılanacağına görə gücə və zorakılığa əl atmır. Qarabağ ermənilə­rinin həyatını dözülməz edir ki, özləri böl­gədən uzaqlaşsınlar. ABŞ bunu görməli və tədbir görməli, Azərbaycana təpinməli imiş... 

Digər yandan, Ağdam–Xankəndi yo­lunun açılmasına imkan verməyən və insan amilini deyil, avantürizmin dava­mını üstün tutan Qarabağdakı separatçı rejimdir. Yaxşı, hesab edək ki, erməni bi­zim üçün etnikdir, axı separatçılar həmin millətin mənsubudur. Əgər, həqiqətən, bölgədə aclıq hökm sürürsə, niyə imkan vermirlər ki, Azərbaycanın humanitar yar­dımı ünvanına yetişsin? Humanitar hay-küy qoparan CNN-in üzərində dayanmalı olduğu sadə məntiq budur. Ancaq Sani kimi fırıldaqçı professorlara tribuna verir. Sual yaranır: Bakı Qarabağ ermənilərini aclıqla sınağa çəkib onların bölgəni tərk etmələrini istəyirsə, nə üçün Xankəndiyə un göndərir? CNN etnik separatizmin və millətçiliyin xəstə təfəkkür tərzi olduğunu və tarixin heç bir dövründə milləti və xalqı nəzərə almadığını da bilməmiş olmaz. Bilir və hazırkı “fəaliyyəti” ilə Azərbay­canın boynuna qoymaq istədiyi bəşəri cinayətin ortağına çevrilir. 

***

Səkkizincisi, CNN Qarabağda hu­manitar böhran şousunun bəy tərifinə hesablanmış materialında özünün bəşəri cinayətə ortaqlığını “zənginləşdirməyi” də unutmur. Məsələn, sujetdə Avropa Komissiyasının Xarici Əlaqələr və Təh­lükəsizlik Siyasəti üzrə sözçüsü Peter Stanonun yaramaz mövqeyinə, eləcə də ABŞ Dövlət Departamentinin adı açıqlan­mayan nümayəndəsinin telekanal üçün hazırladığı yazılı şərhinə yer verilir. On­ların hər ikisi tutuquşu kimi təkrarlayıblar ki, bəs Laçın dəhlizi boyunca nəqliyyatın hərəkətinin tam bərpası vacibdir. Sən demə, Azərbaycan bu çağırışlara məhəl qoymurmuş. Niyə? 

Hə bax, məhz bu məqamın özü də CNN-in növbəti, daha qlobal miqyaslı şantajı kimi qiymətləndirilə bilər. Görünür, erməni avantürizminin beyin qıcqırma­sı telekanala keçib. Baxın, bir neçə gün əvvəl Qarabağdakı separatçı rejimdə tut­duğu saxta “prezident” postundan istefa verən Arayik Arutyunyan CNN-in efirin­də deyir ki, Avropa İttifaqının və ABŞ-ın bölgədəki duruma reaksiyasından mə­yusdur və eyni zamanda, belə nəticəyə gəlib ki, onların hərəkətsizliyinin səbəbi geosiyasi mahiyyət daşıyır. Yəqin, Arayi­kin fikrini əsaslandırmaq üçün nələri dilə gətirdiyini təxmin etdiniz. 

Azərbaycanın dünya enerji baza­rında oynadığı rol və sair. Yəni, erməni polittexnologiyasının ənənəvi “tezisləri”. CNN isə Arutyunyanın vay-şivəni fonun­da arqumentlər tapıb – 2022-ci ilin iyulun­da Aİ 2027-ci ilə qədər Azərbaycandan qaz idxalını iki dəfə artırmağa razılaşıb. Deməli, belə çıxdı ki, enerji maraqları insan amilini ikinci plana atdı. CNN bö­yük ittiham irəli sürür. Belə ciddi ittihama imza atanların bəsitliyini sübuta yetir­məyə ehtiyac yoxdur. Çox güman, quru­mun rəhbərliyində oturanların düşüncəsi budur– Aİ Azərbaycandan qazanırsa, biz də ermənilərdən qazanaq... 

***

Nəhayət, CNN-in saxta təəssübkeşlik notlarına və yalançı sentimentallığa söy­kənmiş reportajı Qarabağın erməni sakini Anahit Karaqazaryanın “ümidimizi itiririk. Dünya bunu görməzdən əvvəl daha nə qədər insan ölməlidir?” fikirləri ilə yekun­laşır. Əlbəttə, telakanal həm bu Anahit, həm də neçə-neçə anahitlər, aşotlar, vaz­genlər üçün ölüm hökmünün çıxarılması prosesində iştirak etdiyinin fərqində deyil. Fərqində deyil ki, separatçılığa bu qədər dəstək verməsi, ona beynəlxalq ictimai rəydə leqallıq libası biçməsi Qarabağda dinc birgəyaşamın formalaşmasına ta­mamilə ziddir. Əgər CNN bölgə ermənilə­rinin ev-eşiklərini tərk etmələrini istəyirsə, buyurub daha bir repartaj hazırlasın. 

Dünyanın Azərbaycana təzyiq göstər­məsini hədəf seçən belə təqdimatlar dövlətimizin və xalqımızın əbədi və əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağı sepa­ratizmdən hürr görmək əzmini sarsıtma­yacaq, əksinə qüvvətləndirəcək. CNN və onun kimi media orqanlarının qərəzli ya­naşmaları isə Qarabağ separatçılarında­kı illüziyanı dərinləşdirəcək. O illüziyanı ki, onun avantürizmin yeni, əvvəlkindən də azğın təzahür formalarına yol açdığı şübhəsizdir. Deməli, Azərbaycan üçün qüvvətlənmək, prinsipiallığa sadiqlik şərt­dir. CNN, eləcə də digər sülh qaranquşu cildinə girmiş timsahlar ölkəmizi günah­landırmaqdansa, bunu anlamalıdırlar ki, gözlərindəki yaş anahitlərin timsalında sadə erməniləri avantürizmə yem etdik­lərinə görə axır. 

Ə.CAHANGİROĞLU
Redaktorun seçimi

Fransanın Cənubi Qafqaz pozuculuğu
  • Daxili siyasət
  • 10:28 03.10.2023
Fransanın Cənubi Qafqaz pozuculuğu
Yüksək xidmət–aşağı qiymət
  • İqtisadiyyat
  • 14:34 02.10.2023
Yüksək xidmət–aşağı qiymət
Sülh “məlhəmi” və Femida
  • Daxili siyasət
  • 14:32 02.10.2023
Sülh “məlhəmi” və Femida

Əvəz RÜSTƏMOV